Područja prakse

Zašto trebate najbolje

Predani smo svakom klijentu s poštovanjem i razumijevanjem koje zaslužuju. Brojni predmeti i godine iskustva učinile su nas ekspertima u raznim područjima prava.

Naša pravna područja

U čemu smo stručnjaci?

​Kazneno pravo

Kad je riječ o kaznenim postupcima naši odvjetnici se fokusiraju na zaštitu prava naših klijenata te postizanje najboljih rezultata u svim fazama sudskog postupka.

Naknada štete

Bilo da se radi o osobnoj ozljedi, imovinskoj šteti, ili drugim oblicima štete, naši klijenti mogu računati na visokokvalitetnu obradu slučajeva te našu predanost u postizanju najboljeg mogućeg ishoda.

Pravo trgovačkih društava

Naši stručnjaci će Vam pomoći u osnivanju, upravljanju i vođenju trgovačkih društava te u svim povezanim transakcijama, uz fokus na zaštitu Vaših poslovnih interesa i pravnu sigurnost.

​Bankarsko i financijsko pravo

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku u bankarskom i financijskom sektoru, uključujući strukturiranje financijskih transakcija, pregovaranje i izradu ugovora te rješavanje sporova s klijentima ili regulatornim tijelima.

Ugovori

Sveobuhvatna usluga izrade ugovora za zaštitu vaših interesa. Osiguravamo da su vaši ugovori jasni i precizni, pravno valjani te u skladu sa zakonskim propisima.

​Stvarno pravo i nekretnine

Pružamo pravnu pomoć u svim pitanjima vezanim uz stvarno pravo i nekretnine, uključujući kupoprodaju, najam, zakup, upis prava vlasništva te rješavanje sporova vezanih uz nekretnine.

Parnice

Naša predanost i iskustvo u parničnom postupku osigurava da vaša prava budu adekvatno zastupljena u bilo kojem pravnom sporu.

​Radno pravo

Pomažemo vam da se pravilno prilagodite zakonima o radu i praksi, što vam omogućava da izbjegnete pravne probleme koji bi mogli koštati vaš posao.

​Naplata potraživanja

Pružamo usluge pravne podrške u naplati potraživanja, bilo da se radi o potraživanjima temeljem ugovora, računa ili drugih osnova. Naši klijenti mogu računati na stručnu i učinkovitu obradu svih slučajeva.

Stečajno pravo

Oslonite se na dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka stečaja i predstečajnih nagodbi, te pružanju pravne pomoći dužnicima i vjerovnicima kao i upraviteljima stečajnih postupaka. Računajte na kvalitetno savjetovanje i podršku tijekom cijelog postupka.

Upravno pravo

Rješavamo sporove sa državnim tijelima i institucijama. Pomoći ćemo vam u pitanjima vezanim uz javne usluge, građevinske dozvole, upravne sporove i slično.

​Intelektualno vlasništvo

Kompletno zastupanje u svim pitanjima vezanim uz zaštitu vašeg intelektualnog vlasništva, uključujući zaštitu autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova i sl.

Porezi i carine

Primjena poreznih i carinskih propisa u Hrvatskoj i EU. Analize utjecaja poreza, carina i drugih davanja na poslovanje. Zastupanje u poreznim i carinskim postupcima.

​Spajanja i preuzimanja

Dubinska snimanja organizacija i vođenje transakcije. Vođenje postupaka pred regulatornim tijelima. Izrade ugovora i druge dokumentacije.

Javna nabava

Pratimo vas u svim fazama postupka javne nabave, od izrade dokumentacije i ocjene uvjeta natječaja do ugovaranja poslova.

Nazovite nas

Zatražite sastanak!​